תמ”א 38 – מילון מונחים

תשתיות הבניין

 במסגרת פרויקט תמ”א 38 המבוצע ע”י קבוצת בוקרה יחודשו לרוב מרבית תשתיות הבניין כולל מערכת המים, הביוב והניקוז, מערכת החשמל, מערכת הגז וכו’.

תקן 413 – ת”י 413

 תקן ישראלי הדן בבניית בניינים ובתים לעמידה בפני רעידות אדמה במדינת ישראל. תקן זה עודכן במהלך השנים ולמעשה כול המבנים בישראל להם ניתן אישור בנייה לאחר ה-01/01/1980 אמורים לעמוד בתקן 413 מלכתחילה. תוכנית תמ”א 38 דנה באופן מיגון המבנים שלהם להמשך קריאה

תיקונים בחקיקת התמ”א 38

 חוק התכנון והבניה- הועבר בכנסת תיקון לחוק המעניק פטור מהיטל השבחה למבצעי פרויקטים של תמ”א 38 חוק המקרקעין- הורדת הרוב הדרוש לאישור הפרויקט לשני שליש מהדיירים על מנת למנוע מדייר לעכב את הפרויקט מסיבות שאינן ענייניות. תקנות התכנון והבנייה – להמשך קריאה

תוספות בנייה

 במסגרת פרויקט תמ”א 38 עם קבוצת בוקרה מלבד חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה וחידושו, יינתנו במידת האפשר תוספות הבנייה הבאות: מרפסות שמש, מרפסות סוכה, חדרי ממ”ד, חדרים ותוספות בנייה אחרות בדירה, מעלית, מחסנים וחניות. במקרים מסוימים אף נרשמות גינות בטאבו להמשך קריאה

שיפוץ חזיתות

 במסגרת פרויקט תמ”א 38, קבוצת בוקרה משפצת כליל את חזית הבניין כולל חיפוי קרמי קשיח, חידוש חדרי הלובי והשירות ועד חידוש האינטרקום ותיבות הדואר. שיפוץ וחיזוק הבניין בד”כ מעלה את ערך הדירות הקיימות בבניין בכ-40% אחרי תום ביצוע פרויקט התמ”א להמשך קריאה

שיפוץ הלובי

 במסגרת חידושו הכולל של הבניין בפרויקט התמ”א 38, קבוצת בוקרה משפצת כליל את לובי הבניין ומעניקה לו מראה עכשיו של בניין שזה עתה נבנה. רצפת וקירות הלובי מצופות בריצוף וקרמיקה עכשווים, מראות מותקנות ותצורת הלובי מותאמת למראה בניין חדש לחלוטין.

שיטות לחיזוק מבנה במסגרת תמ”א 38

 שיטות החיזוק השונות כוללות: חיזוק באמצעות קירות תומכים- קירות הקשחה, חיזוק באמצעות בניית פיר מעלית ו/או עמודת חדרי ממ”דים, חיזוק באמצעות עיבוי וחיזוק עמודי הבניין והשלד באמצעות מסגרות פלדה ו/או בטון. ההחלטה על אופן החיזוק נקבעת ע”י מהנדס הבניין, האדריכל להמשך קריאה

רעידת אדמה

 הועדה הבין משרדית להיערכות בפני רעידות אדמה התכנסה בשנת 2006 לדיון חירום בעקבותיו קבעה כי רעידת אדמה בעוצמה של 7 בסולם ריכטר סביר שתוביל למותם של כ-16,000 ולפציעתם של כ-80,000 איש במדינת ישראל. אירוע כזה יוביל את כול מערכות החירום להמשך קריאה

סיסמוגרף

 סיסמוגרף הינו מכשיר למדידת עוצמת רעידת אדמה ומיקום המוקד של רעידת האדמה. מקורות המכשיר הן בסין של המאה ה-132 לספירה, שנה בה הומצא מכשיר המצביע על התרחשות רעידת אדמה. במאה ה-19 שיכללו היפנים את המכשיר לצורתו המוכרת לנו כיום. מכשיר להמשך קריאה

סביבת הבניין

 ההתייחסות לסביבת הבניין בפרויקטי תמ”א 38 היא בד”כ לאזור הגינה, החניה והשטחים הציבוריים כגון מעלית, חדרי שירות (אשפה,עגלות,ארונות גז וחשמל). קבוצת בוקרה בד”כ מחדשת כליל את סביבת הבניין ומעניקה לדיריו במסגרת פרויקט תמ”א 38: מעלית 6 נוסעים המתאימה לנגישות נכים, להמשך קריאה

מוקד רעידת האדמה

 מוקד רעידת אדמה נקרא גם אפיצנטר והוא הנקודה במעטפת כדור הארץ הנמצאת בדיוק מעל מקור רעידת האדמה. זוהי הנקודה ממנה מתפרצת האנרגיה מתוך השכבות הפנימיות של כדור הארץ. בד”כ משתמשים בשלוש סיסמוגרפים במקומות שונים בכדי למקם את מוקד הרעש.

מוכנות לרעידת אדמה

 מוכנות לרעידות אדמה כוללת למעשה שני מערכים: מערך היערכות ומערך תגובה. מערך ההיערכות כולל את חקיקת החוקים, התקנות (לדוגמא: ת”י 413) והיערכות בפועל למקרה של רעידת אדמה (לדוגמא: תמ”א 38 ) . מערך התגובה כולל את כל הנהלים הנדרשים לשם להמשך קריאה

חיזוק מבנים

 חיזוק מבנה וחיזוק יסודות הבניין במסגרת פרויקט תמ”א 38 כולל בד”כ חיזוק באמצעות אחת או יותר מהשיטות הבאות: חיזוק באמצעות קירות תומכים, חיזוק באמצעות בניית פיר מעלית ו/או עמודת חדרי ממ”דים, חיזוק באמצעות עיבוי וחיזוק עמודי הבניין.

חיזוק יסודות

 עיקר תוכנית התמ”א 38 והסיבה שהיא הוכנה וחוקקה בישראל הוא חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה. חיזוק המבנה יקבע בתאום בין מהנדס פרויקט התמ”א 38 ומהנדס העירייה בה מבוצעת תוכנית זו. החיזוק יעשה ע”י קבלן ומהנדס מומחים לתחום וע”פ תקנה ת”י להמשך קריאה

חוק פינוי בינוי

 פינוי בינוי מוסדר בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום אשר אושר ב-1965 וחוק התכנון והבניה-1965. ע”פ חוקים אלו ממשלת ישראל יכולה להכריז על פינוי של מתחם מסוים לצורך פינוי בינוי. בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק הפינוי ובינוי (פיצויים) על להמשך קריאה

חוק התכנון והבנייה

 חוק התכנון והבנייה אשר אושר ב-1965, הינו חוק המסדיר את פעילותם של מוסדות התכנון בישראל כולל ועדות ארציות,מחוזיות ומקומיות..

חוק המקרקעין

 חוק המקרקעין אושר ב-1969 ומטרתו להגדיר את רישום המקרקעין בישראל, למעשה החוק שהיה מונהג בארץ עד מועד כניסת חוק זה לתוקף היה חוק המקרקעין שהושתת על רישומי המקרקעין באימפריה העותומאנית מהמאה ה-13 לספירה ואשר עברו התאמה וארגון נוסף ע”י האימפריה להמשך קריאה

זכויות בנייה

 המושג זכויות בנייה אינו מוגדר בבירור בחוק המקרקעין או תקנותיו אולם הוא כן מוזכר בסעיף 71 ב לחוק “… וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבנייה הנדרשות לצורך זה…” על כן משמעיות המושג הובהרו ביתר שאת בתקנות ובפסיקה. למעשה זכויות הבנייה להמשך קריאה

ועדת ההיגוי להערכות לרעידת אדמה

 ועדת ההיגוי להיערכות בפני רעידות אדמה הוקמה בדצמבר 1999 ומשמשת כגורם המטה של ועדת השרים שהוקמה למטרה זו. הועדה משמשת כגורם המתאם בין משרדי הממשלה, הגופים הממלכתיים והארגונים האזרחיים העוסקים בעניין. סמכות הועדה היא לדון ולקבוע בכול נושאי ההיערכות לרעידות להמשך קריאה

התקנת מעלית

 בארץ אלפי בניינים בני שלוש או ארבע קומות בהם לא מותקנת מעלית. עלות התקנת מעלית בבניין כזה יכולה להגיע ל-300,000 ₪. התקנת מעלית במסגרת פרויקט תמ”א 38 אינה עולה לדיירי הבניין מאומה מכיוון שהחברה/קבלן המבצעים את פרויקט התמ”א 38 מתקין להמשך קריאה

השבחת מבנים

 נכסים העוברים פרויקט תמ”א 38 בנוסף למיגון ואבטחת ביתם יכולים לצפות בעליית ערך של עד 40% מערך דירתם. השבחת הנכס כוללת בד”כ: חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה, התקנת מעלית, תוספות בניה דוגמת ממ”ד, מרפסת שמש, חדרים או חללים נוספים, חיפוי להמשך קריאה

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

 אחת מיוזמות תוכנית המתאר הארצית למיגון בפני רעידות אדמה- תמ”א 38. בוועדה מכהנים 32 נציגים כולל נציגים מהגופים הבאים: מועצות אזוריות, ראשי ערים, אדריכלים, רשות שמורות הטבע ואחרים. הועדה מבצעת בדיקות של חקיקה בתחום התכנון והבנייה, על קביעת תקנות לשימור להמשך קריאה

היטל השבחה

 היטל השבחה המוגדר בחוק מיסוי המקרקעין-1963 הנו תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין ע”י הועדה המקומית אשר אישרה את תוכנית הבנייה ובכך הביאה לעליית ערך המקרקעין של בעלי הקרקע או הדירה. חובת התשלום היא על בעליי הדירה או הנכס. הסדרים אחרים להמשך קריאה

הועדה המקומית

 הועדה המקומית היא הועדה המנפיקה את היתרי הבנייה בהתאם לסביבה ולשיקולים אדריכליים עירוניים. ועדה זו היא המחליטה לגבי אישור תוספות הבנייה לבניין העומד לעבור פרויקט תמ”א 38. במקרים מסוימים יכול מהנדס הועדה להחליט כי לא יינתנו אישורים לתוספות הבנייה עליהן להמשך קריאה

בעלי מקצוע בפרויקטי תמ”א 38

 פרויקט תמ”א 38 הינו פרויקט נדל”ני לכל דבר ועניין בו פעילים בעלי המקצוע הבאים: אדריכל/ארכיטקט, מהנדס, קונסטרוקטורים, מפקחי בנייה, משרדי עורכי דין וכו’

איך לנהוג במקרה של רעידת אדמה

 כאשר אתה בבית מומלץ לברוח אך אם זה לא מתאפשר צריך להגיע לחדר המדרגות שברוב הבניינים עשוי מבטון . אם רעידת האדמה מתחזקת במהירות ,צריך להיכנס מתחת לשולחן או משקוף.

אופן מדידת רעידת אדמה

 מדידת עוצמת רעידת אדמה נעשית באמצעות סולם מקובל שנקרא סולם ריכטר. דירוג זה מתרגם את התנודות המתקבלות ממכשיר הסיסמוגרף למדד המאפשר להבין את עוצמת הרעידה. כול עליה בדרגה בסולם ריכטר משקפת רעידת אדמה בעלת עוצמה של פי עשר מהדרגה הקודמת. להמשך קריאה