תמ”א 38 תיקון 1

 תמ”א 38/1 – תמ”א 38 תיקון 1

 בשנת 2007 אושר תיקון 1 לתכנית התמ”א 38. במסגרת התכנית הובהרו הנושאים הבאים:

1.הובהרה תחולת התכנית במקרים מסויימים בהם נבנו תוספות בנייה אם באמצעות הרחבת דירות ואם באמצעות בניית אגפים לאחר בניית המבנה הראשוני. במקרים כאלו קובע התיקון כי יהיה צורך באישור תכנית חדשה ולא ניתן יהיה לבצע תמ”א 38 על פי התכנית המקורית.

2. הורחבה תחולת התכנית על בניינים שהיתר בנייתם ניתן לפני ה-01/01/1980 לעומת תחולה לבניינים שנבנו לפני ה-01/01/1980.

3. הובהרו השימושים האפשריים בתוספות הבניה המוענקות לדיירים במקרים מסוימים

4. ניתנו דגשים עיצוביים למבנה המשופץ/מחוזק

משרד הפנים – תמ”א 38/1 הוראות התכנית – נוסח מלא