תמ”א 38 תיקון 3

 תמ”א 38/3 – תמ”א 38 תיקון 3

 במאי 2012 אישרה הכנסת את תיקון מס’ 3 לתכנית תמ”א 38. מטרת התיקון ע”פ פרסומי משרד הפנים היא:

“…. לשנות את הוראות התכנית הכללית בנושאים הבאים: קביעת הוראות בענין תוספות זכויות בניה למבנים המיועדים למגורים שניתן להתיר כתמריץ לחיזוק, באופן שונה באזורים שונים בארץ
ב. קביעת הנחיות בנוגע להיבטים ההנדסיים של תוספת בניה על גבי מבנים קיימים
ג. קביעת הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בניה במגרש שלא טעון חיזוק, כנגד חיזוק מבנה שנדרש חיזוקו.
ד. קביעת הוראות לעניין תוספת מרחבים מוגנים
ה. קביעת היחס בין זכויות בניה לפי התמ”א לבין זכויות בניה מתוקף תכנית מפורטת או תוכניות מפורטות שחלות במקום וטרם מומשו
ו. קביעת הוראות בעניין חיזוק בהתאם לדרישות התקן, לרבות חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרות.
……….”

תמ”א 38/3 – תמ”א 38 תיקון 3 נוסח מלא

תמ”א 38 תיקון 3 פרשנות

1. תיקון 3 לתמ”א 38 מרחיב את תוספות הבנייה הניתנות באמצעות תכנית תמ”א 38 המקורית להיקף מרבי של 2.5 קומות טיפוסיות. בכך מרחיב התיקון את מעגל הבניינים הכדאיים כלכלית לביצוע תמ”א 38 כולל בניינים עם דירות על הגג. בניינים באזורים ושכונות פחות יוקרתיים, בניינים במגרש צפוף וכו’

2.  תיקון 3 לתמ”א 38 מרחיב ומבהיר גם את תחולת תיקון 2 לתכנית התמ”א 38 ומגביר את התמריצים לביצוע פינוי בינוי במסגרת תמ”א 38/2. הרחבת התמריצים כוללת: שילוב זכויות בניה שהיו בבניין ולא נוצלו עם זכויות תמ”א 38, היתר חריגה מקוי הבניין וכו’ כל זאת במטרה לעודד את ביצוע פרויקט התמ”א 38 באמצעות הריסת הבניין ובניתו מחדש בהליך פינוי בינוי מקוצר

3. תיקון 3 לתמ”א 38 מחזק את הפיקוח ההנדסי הנדרש על הליך החיזוק וקובע מתווה לביצועו וזאת בשל תוספות הבניה המורחבות הניתנות במסגרת התיקון.

4. תיקון 3 לתמ”א 38 מאפשר ביצוע ניוד זכויות בניה מבניינים הנמצאים באזורים בעלי מגבלות גובה והדורשים חיזוק למגרשים אחרים בתחומי אותה רשות מקומית.

5. תיקון 3 לתכנית התמ”א 38 מסדיר את ההוראות בגין מרחבים מוגנים המוזכרות הן בתכנית תמ”א 38 והן בחוק ההתגוננות האזרחית.

המלצות קבוצת בוקרה לתיקון 3 תמ”א 38