תמ”א 38 תכנית המקור

תמ”א 38 – תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

בשנת 2005 אושרה תמ”א 38 -תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

מטרת תכנית תמ”א 38 כפי שהוגדרה בנוסחה המקורי היא:

“….מטרות התכנית

(2.1) לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים לשיפור מבנים וחיזוקם לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה

(2.2) לקבוע הנחיות לחיזוק מבנים קיימים כדי לשפר עמידותם בפני רעידות אדמה, ולשם כך לזהות            ולאפיין סוגי המבנים שיש לחזק

(2.3) לעודד ביצוע חיזוק המבנים כאמור על ידי תוספות בניה באמצעות:
א. יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה  לשינויים במבנים לצורך חיזוקם מכוח תכנית זו (תמ”א 38)
ב. קביעת תנאי למימוש תוספות הבניה שיותרו בגין חיזוק המבנים
…….”

במסגרת תכנית תמ”א 38 במתכונתה המקורית יכולים דירי בניינים שהיתר הבנייה שלהם הוצא לפני 01/01/1980 לקבל חיזוק של המבנה בפני רעידות אדמה ותוספות בניה של עד 25 מ”ר בתמורה להענקת זכויות הבנייה הניתנות מכוח התמ”א 38 ליזם או חברת התמ”א 38. תיקון 3 לתמ”א 38 הרחיב את זכויות הבנייה ליזם או חברת התמ”א 38 ל-2.5 קומות לעומת הזכויות ל-1.5 קומות שניתנו בתכנית תמ”א 38 המקורית. לרוב תוספות הבנייה לדיירים בפרויקט תמ”א 38 כוללות : ממ”דים, מרפסות שמש, חדרים, חניות, מחסנים, מעלית, חיפוי חיצוני וכו’

תכנית תמ”א 38 מאפשרת לדיירי בניינים העומדים בדרישות התכנית לבצע את פרויקט התמ”א 38 באופן עצמאי, אולם אופציה זו בד”כ לא ממומשת ע”י דיירי בניינים רבים מפאת הסיבוך הכרוך בפרויקט בניה וחיזוק, תחום בו לרוב דיירי הבניינים אינם מנוסים.

להלן הנוסח המלא של תכנית תמ”א 38 כפי שפורסם על ידי משרד הפנים

בשל תלות תכנית התמ”א 38 בכדאיות ליזם / חברת התמ”א 38, פעלה הממשלה בשנים האחרונות לאשר תיקונים לתכנית תמ”א 38 המקורית. שלושה תיקונים נוספים אושרו לתכנית התמ”א 38 עד כה:

1. תמ”א 38 תיקון 1 -2007 – הבהרות

2. תמ”א 38 תיקון 2- 2010  – פינוי בינוי במסלול המהיר + התגברות על התנגדויות

3. תמ”א 38 תיקון 3 – 2012 – ניוד זכויות בניה למגרשים אחרים + הרחבת זכויות הבניה במסגרת ביצוע תמ”א 38