תמ”א 38 תיקון 2

 בשנת 2009 הוצע תיקון 2 לתכנית התמ”א 38 במסגרת תיקון זה התאפשרה הריסת הבניין ובנייתו מחדש ולבצע למעשה פרויקט פינוי בינוי בהתקיים תנאים מסוימים והוסרו חסמים נוספים הנוצרים בידי מתנגדים. תיקון 2 לתמ”א 38 אושר בפברואר 2010 ע”י הממשלה. מטרת שינוי 2 לתכנית התמ”א 38 ע”פ פרסומי הועדה הארצית להיערכות לרעידות אדמה היא:

“…לשנות ולהבהיר את הוראות ותחולת התכנית העיקרית בנושאים הבאים:

(א)  קביעת הסדרים להריסת מבנה אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמתו מחדש

(ב)  תחולת התכנית העיקרית על מבנים שנבנו ע”פ היתר שניתן קודם ה-1.1.80 אולם נעשו בהם תוספות בנייה לאחר מכן

(ג)   ביטול הפטור האמור בסעיף 13.5 לתכנית העיקרית

(ד)  הבהרת הוראות התכנית בדבר שילוב בין האפשרויות השונות לתוספות בניה המותרות ע”פ התכנית העיקרית

(ה)  הבהרת הוראות התכנית ביחס לשיקול הדעת של הועדה המקומית למתן היתר בניה בתחום הסביבה החופית ….”

להלן הנוסח המלא של תיקון 2 לתכנית תמ”א 38 כפי שפורסם ע”י משרד הפנים

 

פרשנות תמ”א 38 שינוי 2:

הנושאים העיקריים בהם טיפל שינוי 2 לתכנית תמ”א 38 – תמ”א 38 תיקון 2 הם:

  1. התיקון מתיר להרוס מבנה אשר אינו עומד בתקני רעידת אדמה ואשר נכלל בתחולת התמ”א 38 ולבנות במקומו מבנה חדש תוך מתן תוספות בנייה ליזם/  חברת התמ”א 38. במסגרת שינוי זה בתמ”א נכנסו למעגל כדאיות התמ”א 38 בניינים ישנים רבים בהם ישנם חצאי קומות, אין חניה כלל, תוספות בנייה לא  אחידות, תשתיות ישנות מידי וכו’. בבניינים מסוג זה כמעט תמיד כדאי יותר לבצע תמ”א 38 ע”פ שינוי 2. משך אישור פרויקט תמ”א 38 2 הוא כשנה ומכאן  קיבל סוג תמ”א זה את הכינוי – פינוי בינוי במסלול המהיר
  2. תיקון 2 לתכנית התמ”א 38 מבהיר כי תכנית התמ”א 38 מכילה גם בניינים שנבנו לפני 01/01/1980 ואשר נבנו בהם תוספות בנייה אחרי תאירך זה. בכך מטיל השינוי /תיקון מס’ 2 לתמ”א 38 אור על מקרים מיוחדים אשר לא קיבלו הבהרה בתכנית תמ”א 38 המקורית.
  3. ביטול סמכות פטור מתמ”א 38 שניתנה לועדה המחוזית במקרים מסוימים.
  4.  הרחבת זכויות והבהרה בנוגע לזכויות הבניה המוקנות מתוקף תכנית תמ”א 38 בקומה המפולשת (קומת העמודים), בקומות ובאגפים
  5. הגדרת מקרים מיוחדים בהם פרויקט תמ”א 38/2 מתוכנן במבנים הנמצאים במרחק של פחות מ-300 מ”ר מקו החוף.

מתחמי פינוי בינוי שהוכרזו בישראל
עוד על פינוי בינוי במסגרת המסלול המהיר